De week van maandag 22 mei was weer herstelweek, met na afloop soesenzopie. Dit keer een record leeftijdsverschil tussen de jongste en oudste loper, bijna 54 jaar (!)