In de 2e week van juli werd met name Limburg geteisterd door overstromingen en was er veel wateroverlast. Ten behoeve van de veiligheid van de bewoners in Midden-Nederland deden Ab, Eric en Johan een ONE HUNDRED over de rivierdijken om de waterstanden te controleren.